Informasjon om Fylkesdekkende senter for nettundervisning

Fylkesdekkende senter for nettundervisning er lokalisert på Trysil videregående skole, og de fleste ansatte jobber for både skolen og senteret. Fylkesdekkende senter for nettundervisning tilbyr nettbaserte kurs innen alle fellesfag for yrkeskompetanse og påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg tilbys flere kurs innen utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag. Hovedinntaket av elever og deltakere skjer om våren med oppstart omkring 1. september.

Voksenrett

Tilbudet retter seg mot voksne fra 25 år som ikke har fullført og bestått videregående utdanning tidligere. Voksne har rett til gratis videregående opplæring. Du kan lese mer om voksenrett her.

Du søker på vigo.no. Her finner du også søkerveiledning. Etter at søknaden er sendt inn får du vedtaksbrev og nødvendig informasjon. Behandlingstid er ca. 3 uker. Søkere med voksenrett prioriteres, men andre søkere kan få plass ved ledig kapasitet.

Søknad Vigo.no, voksenrett

Ungdomsrett

Vi tilbyr også nettbaserte kurs i fellesfagene til ungdommer under 25 år, som ikke kan følge ordinær undervisning. Du kan lese mer om ungdomsrett her.

Du må sende søknad om nettundervisning til inntakskontoret, Innlandet Fylkeskommune. Søknaden må begrunnes. 

Søknad nettundervisning, ungdomsrett

Brukerstøtte

I starten av skoleåret blir det en fysisk oppstartsamling på skolen. Der gis innføring i IT-verktøy og støtte til pålogging etc. Tekniske spørsmål kan rettes til skolens IT-avdeling.

Kontakt Fylkesdekkende senter for nettundervisning

Ta kontakt dersom du lurer på noe:

E-post

Til toppen