Om nettundervisningen

Trysil videregående skole er fylkesdekkende senter for nettundervisning. Vi tilbyr nettbaserte kurs innenfor studiekompetanse og helsefag.

Tilbudet retter seg mot voksne som ikke har fullført og bestått videregående utdanning tidligere. Vi tilbyr også nettbaserte kurs til ungdommer som ikke kan følge ordinær undervisning.

Påmelding

Du søker i Vigo Voksen:

vigo.no

På vigo.no finner du søkerveiledning. Etter at søknaden er sendt inn får du vedtaksbrev og nødvendig informasjon. Behandlingstid er ca. 3 uker. Søkere med voksenrett prioriteres, men andre søkere kan få plass ved ledig kapasitet.

Alle kursene har fortløpende påmelding. Hovedinntaket skjer om våren med oppstart omkring 1. september.

Voksenrett

Voksenrett er en rett for voksne til å få gratis grunnskoleopplæring eller videregående opplæring. 

Les mer om voksenrett

Ungdommer

Elever med ungdomsrett må sende søknad om nettundervisning til Inntakskontoret. Søknaden må begrunnes.

Brukerstøtte

Etter at du har fått plass, vil det avholdes oppstartssamlinger på skolen. Der vil det bli gitt en innføring i IT-verktøy som benyttes i undervisningen. Har du spørsmål til IT-verktøyene ta kontakt med IT-avdelingen

E-post til Fylkesdekkende senter for nettundervisning

Er det noe du lurer på, ta kontakt med oss på E-post

Til toppen