Informasjon om Fylkesdekkende senter for nettundervisning

Fylkesdekkende senter for nettundervisning tilbyr gratis nettbaserte kurs innen alle fellesfag for yrkeskompetanse, påbygging til generell studiekompetanse og flere kurs innen helse- og oppvekstfag. 

Hvem er tilbudet for?

  • Kursene retter seg primært mot deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere (søkere med voksenrett). Ved ledig kapasitet kan også andre voksne søkere få plass.
  • Vi har også kurs i fellesfag for ungdommer under 25 år som ikke kan følge vanlig undervisning (søkere med ungdomsrett).

Vi tilbyr

Fylkesdekkende senter for nettundervisning tilbyr gratis kurs innen

Fylkesdekkende senter for nettundervisning er lokalisert på Trysil videregående skole. Vi har dyktige lærere, og de fleste ansatte jobber både for skolen og senteret. 

Søkere med voksenrett

Tilbudet er gratis og retter seg mot voksne fra 25 år som ikke har fullført og bestått videregående utdanning tidligere. 

Les mer om voksenrett

Du søker på vigo.no. Her finner du også søkerveiledning. Etter at søknaden er sendt inn får du vedtaksbrev og nødvendig informasjon. Behandlingstid er ca. 3 uker.

Søk på Vigo.no med voksenrett

Søkere med ungdomsrett

Vi tilbyr gratis nettbaserte kurs i fellesfagene til ungdommer under 25 år, som ikke kan følge ordinær undervisning. 

Les mer om ungdomsrett her.

Søknaden om nettundervisning går til inntakskontoret, Innlandet fylkeskommune. Søknaden må begrunnes.

Du søker i digitalt skjema og må logge deg inn via ID-porten:

Søk om nettundervisning med ungdomsrett

Inntak

Hovedinntaket av elever og deltakere skjer om våren. Oppstart av kursene er omkring 1. september.

Brukerstøtte

I starten av skoleåret blir det en fysisk oppstartsamling på skolen. Du får en innføring i IT-verktøy og støtte til pålogging etc.

Se brukerstøtte for nettundervisning

Tekniske spørsmål kan rettes til skolens IT-avdeling.

Kontakt Fylkesdekkende senter for nettundervisning

Ta kontakt dersom du lurer på noe:

Send e-post