Brukerstøtte for elever på nettundervisning

Dette er brukerstøtte for deg som er elev ved Fylkesdekkende senter for nettundervisning.

Tilgang

For å få tilgang til informasjon og undervisningsmateriell i faget ditt, må følgende være ordnet:

  • Aktivering av brukerkonto i Innlandet fylkeskommune. SMS med brukernavn og aktiveringskode skal automatisk blir sendt ut når du er tatt inn som elev. Følg instruksjonene i SMS'en. Se video nedenfor.
  • Logg deg på Teams Online via www.office.com. Logg på med "ditt-nye-brukernavn@innlandetfylke.no", og passordet du laget ved aktivering av brukerkontoen. Se video nedenfor.
  • Installere Office-appene (Teams, Word, OneNote, Powerpoint og Excel) til din pc. Se video nedenfor. Hvis du har Office-appene på din pc fra tidligere kan du legge til brukerkontoen for skolen i tillegg til din private konto. Det er viktig at du som elev er pålogget med brukerkontoen for skolen i OneNote og Teams for at skolearbeidet skal fungere.
  • Logg deg på Teams-app (Teams installert på din pc, ikke Teams online). Se video nedenfor.
  • Hent klassenotatblokken fra ditt fag inn til OneNote på din pc. Se video nedenfor.

Aktivere brukerkonto

Logge på office.com og installere Office

Logge på Teams

Hente klassenotatblokk til OneNote

Vanlige problemer

Problem: Jeg har ikke mottatt SMS med brukernavn og aktiveringskode.

Brukernavn og aktiveringskode sendes automatisk på SMS til alle som er registrert som elever. Dersom du ikke har mottatt SMS, kan det være at telefonnummeret ditt ikke er registrert eller at telefonnummeret som er registrert er feil.

Løsning: Send e-post til support.try@innlandetfylke.no, hvor du oppgir navn, fødselsdato (ikke personnummer), hvilket utdanningsprogram du skal gå på og telefonnummeret ditt.

Vi vil da sende deg svar med brukernavn og midlertidig passord. Ta kontakt igjen dersom du ikke har mottatt e-posten innen 24 timer.

Problem: Jeg har mottatt SMS med brukernavn og aktiveringskode, men får ikke aktivert kontoen min.

Løsning: Se framgangsmåte under:

Beskrivelse på aktivering av elevbruker - Klikk for stort bilde

Les mer om hvordan du aktiverer brukerkonto: Aktiver brukerkonto i Innlandet fylkeskommune.

Dersom du ikke får aktivert kontoen, kan du ringe IKT ved skolen:
Sebastian på tlf. 453 75 919 eller Gylve på tlf. 453 76 525 mellom kl. 08.00 og 15.30.

Problem: Jeg har aktivert kontoen min, men kommer ikke inn på Teams eller finner ikke fagteamene mine.

Løsning: Du skal logge deg på Teams Online-versjonen. Gå inn på www.office.com. Logg deg inn med brukernavnet du fikk tilsendt (ditt-nye-brukernavn@innlandetfylke.no) og passordet du laget da du aktiverte kontoen.

Det kan ta ca. 30 minutter fra du aktiverer bruker, til du kan logge deg på Office. Deretter kan det ta ca. 24 timer før du får tilgang til teamene for det enkelte fag. Inntil videre skal du kun bruke Online-versjonen av Office.

Dersom du fortsatt har problemer med å komme inn i Teams, kan du ringe IKT ved skolen:
Sebastian på tlf. 453 75 919 eller Gylve på tlf. 453 76 525 mellom kl. 08.00 og 15.30.

Dersom du har spørsmål om fagene ellers, må du kontakte faglærer.

Til toppen