Helse- og oppvekstfag

Du kan ta flere fag innenfor helse og oppvekst. Kursene er gratis og du får låne læremidler og undervisningsutstyr. Kursene retter seg primært mot deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere.

Påmelding

Helsefagene har oppstart i august, og avsluttes med tverrfaglig eksamen i mai/juni. Påmeldingsfrist er 1. mai.

Påmelding i vigo.no

På vigo.no finner du søkerveiledning. Du klikker på Søknad for voksne/realkompetanse. Etter at søknaden er sendt inn, får du vedtaksbrev og nødvendig informasjon. Behandlingstiden er ca. 3 uker.

Fag

Praksiskrav

For alle kursene gjelder krav om praksis.

For å få godkjent Yrkesfaglig fordypning, må du dokumentere 526 timer med relevant praksis.
Noen har praksis eller utdanning fra tidligere som kan godskrives. Andre må skaffe seg en praksisplass. Du får informasjon om dette ved skolestart.

Praksiskandidat

Hvis du har 5 år med allsidig relevant praksis innenfor ditt lærefag, kan du gå opp som praksiskandidat.

For å sjekke om du har nok praksis til å melde deg opp til fag-/svenneprøve, kan du bruke praksiskalkulatoren. Gjennomgått opplæring kan også godskrives.

udir.no finner du mer informasjon om de generelle kravene til praksis (se punkt 7 i retningslinjene).

Kontakt Fylkesdekkende senter for nettundervisning

Er det noe du lurer på, så ta kontakt med oss:

Send e-post