Fellesfag

Ved Fylkesdekkende senter for nettundervisning kan du ta de seks fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie. 

Våre kurs er gratis og i kontinuerlig utvikling.

Generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse

For å få generell studiekompetanse må du ta alle fagene. For å få yrkeskompetanse må du ta alle fagene, bortsett fra historie.

Elever under 25 år må også ha kroppsøving, som vi også tilbyr på nett.

Fagene følger læreplaner for yrkeskompetanse eller studiekompetanse. Nederst på siden finner du lenker til læreplaner og vurderingsordninger for hvert enkelt fag.

Med generell studiekompetanse kan du søke høyere utdanning. Mer informasjon om generell studiekompetanse og 23/5-regelen finner du på Samordna opptak.

Nettbasert undervisning

Læringsressurser som tekster, lydfiler, oppgaver og videoer i hvert fag er tilgjengelig på Teams. I tillegg vil faglærer veilede deg når du ber om det. I noen fag er det også digitale samlinger som du kan delta på.

I alle fag må du besvare muntlige og skriftlige arbeidskrav. Disse gjennomføres eller leveres via Teams. Arbeidskravene blir vurdert til godkjent/ikke godkjent, og faglærer gir deg tilbakemeldinger som du kan lære av.

Du må også gjennomføre noen praktiske, skriftlige og muntlige prøver på skolen eller via Teams. Disse prøvene danner grunnlaget for halvårsvurdering og standpunktvurdering.

Alle fag avsluttes med standpunktvurdering, og det er eksamenstrekk i de fleste fagene. Hvilke typer eksamen du kan trekkes ut til, går fram av læreplanen. I norskfaget for studiekompetanse er skriftlig hovedmålseksamen obligatorisk.

Oppstartssamling

Fylkesdekkende senter inviterer til en oppstartsamling ved starten av opplæringen, og det er viktig at du deltar på denne samlingen. Du får hjelp av IKT-personell til pålogging etc., du får hilse på faglærerne dine., og du kan låne eventuelle skolebøker på biblioteket vårt.

Læreplaner for fellesfagene

Engelsk (yrkeskompetanse)

Engelsk (studiekompetanse)

Naturfag (HS yrkeskompetanse)

Naturfag (studiekompetanse)

Naturfag (påbygg til studiekompetanse)

Samfunnskunnskap

Matematikk 1PY (HS yrkeskompetanse)

Matematikk 2PY (påbygg til studiekompetanse)

Matematikk 1P (vg1 studiekompetanse)

Matematikk 2P (vg2 studiekompetanse)

Historie (vg3 studiekompetanse)

Historie (påbygg til studiekompetanse)

Norsk (yrkeskompetanse)

Norsk (påbygg til studiekompetanse)

Kontakt Fylkesdekkende senter for nettundervisning

Er det noe du lurer på, så ta kontakt med oss:

Send e-post