Studiespesialisering

Studiespesialisering gir studiekompetanse og med det mange valgmuligheter til videre studier. Du har mulighet for å velge et løp som gir generell eller spesiell studiekompetanse.

Videoklipp fra studiespesialisering

Realfag

Språkfag

Samfunnsfag og økonomi

Fellesfag 

Hvem passer studiet for?

Studiespesialisering passer for deg som har tenkt å studere på høgskole eller universitet etter videregående skole.

Du får muligheter til å utvikle deg i fellesfag der ferdigheter og lese, skrive og regne er grunnleggende. Du utvikler kritisk tenkning, refleksjon og selvstendighet i et felleskap med andre. I fagvalg kan du gjennom programfag fordype deg i fag du er spesielt interessert i.

Hva lærer du? 

Du velger fordypning innen:

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Avhengig av fagvalgene dine, lærer du:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie og politikk
 • språk
 • andre teoretiske fag

Hvorfor velge studiespesialisering?

 • Studiespesialisering gir et bredt faglig grunnlag.
 • Studiespesialisering gir generell studiekompetanse. Dette er inngangsbilletten til en lang rekke studier ved universiteter og høgskoler.  
 • Du blir godt faglig forberedt til studier ved høgskoler og universitet, både i Norge og utlandet. 
 • Du kan velge blant programfag innen realfag, språk, samfunnsfag og økonomi.
 • Du kan velge programfag som oppfyller spesielle opptakskrav ved inntak til høgskoler og universiteter.

Eksempler på hva du kan bli:

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller journalist
 • statsviter, arkitekt, eller kulturarbeider

Har du spesielle framtidsdrømmer, så sjekk nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger programområde og -fag.

Antall timer i fellesfag

Studiespesialisering – antall timer i fellesfag
Fag Vg1 Vg2 Vg3 Totalt
Religion og etikk     3 3
Norsk 4 4 6 14
Matematikk 5 3   8
Naturfag 5     5
Engelsk 5     5
Fremmedspråk 4 4   8
Samfunnsfag 3     3
Geografi 2     2
Historie   2 4 6
Kroppsøving 2 2 2 6
Sum fellesfag 30 15 15 60
Programfag 0 15 15 30
Totalt 30 30 30 90

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

Slik søker du

Til toppen