Idrettsfag

Er du glad i idrett og trening og ønsker et allsidig tilbud innen breddeidrett, eller ønsker du å drive toppidrett innen alpint, langrenn, skiskyting, freeski eller fotball?

Idrettsfag med toppidrett eller breddeidrett gjør det mulig å kombinere idrett og skole. Tre år med idrettsfag gir studiekompetanse og muligheter for videre studier på høgskole og universitet.

Mer informasjon, bilder og film fra skolehverdagen på idrettsfag på Instagram: trysilvgsidrett, tryvisalpin. Facebook: Tryvis VGS Freeski/Snowboard.

Videoklipp fra idrettsfag

Langrenn/skiskyting

Twin-tip/snowboard

Fotball

Fellesfag

Vi tilbyr

 • Et høyt sportslig nivå og svært gode treningsarenaer.
 • Tett oppfølging av godt kvalifiserte lærere.
 • En skole som i flere tiår har tilbudt idrettsfag på et høyt nivå i nærheten av de beste fasilitetene: Trysil ski- og skiskytterarena, snøsikkert område med tidligski-tilbud, variert og kupert treningsterreng for kondisjon og utholdenhetstrening, friidrettsbane, freeskianlegg og Norges største alpinanlegg i umiddelbar nærhet.
 • Et treningsmiljø med flere idretter på tvers av trinn med mål om å bli best mulig.
 • Samarbeid med lokale klubber og kretser, andre klubber og kretser, Olympiatoppen, Norges idrettshøgskole og Norges skiforbund.
 • Vi har et fullverdig tilbud for hver enkelt elev innenfor skolens ordinære rammer.

Les mer om idrettsfag på vilbli.no

Muligheter for elever som ønsker et utvidet tilbud

Elever kan velge å knytte seg til team for satsing ut over skolens rammer. Skolen samarbeider med disse teamene, men teamet er en selvstendig, uavhengig og kommersiell aktør. Elever som knytter seg til Teamene kan fremdeles være medlem av din egen klubb.  

 • Alpin: Snow Team Trysil /Tryvis Alpin (mer informasjon på Facebook: Tryvis Alpin eller Instagram: Tryvisalpin)
 • Freeski: Snow Team/Trysil Freestyle Academy
 • Langrenn og skiskyting: Trysil idrettslag

Kontaktinformasjon: Skolen kan være behjelpelig med å videreformidle kontakt.

Søknad til toppidrett (unntak for alpint) og breddeidrett

For søkere til toppidrett langrenn, skiskyting, twintip, snowboard, fotball og breddeidrett:

Søknadsfrist 1. mars: www.vigo.no , velge Innlandetfylke, Trysil videregående skole med idrettsfag. Merk i tillegg søknaden med valgt idrett.

Søkere som kan dokumentere ferdigheter for toppidrett alpint kan gis ekstra poeng

Skolen benytter dokumentasjon av ferdigheter for inntil 8 elevplasser. Elever som fyller ferdighetskriteriene ut fra dokumentasjon kan gis 10 ekstra poeng og vil få et eget vedtak fra skolen om dette.

På lik linje med andre søkere får du svar på din skolesøknad om inntak til videregående opplæring i henholdsvis første inntaket i juli og i andre inntaket i august.

Toppidrett alpint tilbyr satsing på et svært høyt nivå og begrenses inntil 8 elever hvert skoleår på bakgrunn av opptaksprøve* i samarbeid med Snowteam/Tryvis Alpin og en helhetlig vurdering av:   

 • Skiferdigheter
 • Testresultater fra fysiske tester/*Ironmanjunior-test
 • Resultater fra siste sesong: hovedlandsrenn/mesterskap, eventuelle FIS. punkter

*Ironman JR-testen har som mål å teste det generelle fysiske grunnlaget som er nødvendig for å bli en toppalpinist. Disse øvelsene tester styrke, kondisjon, balanse og koordinasjon.   

Eleven må fylle ut vedleggsskjema for søkere til idrettskvote (Vedleggsskjema) og sende det til Innlandet fylkeskommune. 

Dokumentasjon på de tre punktene nevnt over legges ved idrettskvotesøknad som vedlegges ordinær søknad innen fristen 1. mars. Slik søker du: Gå til www.vigo.no velg videregående opplæring i skole/bedrift, logg inn med MinID, velg Innlandetfylke, sett Trysil videregående skole med idrettsfag som førsteønske og merk alpint.

Alpinister som ikke blir tatt inn på idrettskvote vil i stedet få tilbud om breddeidrett ved inntak.

Ytterligere informasjon om søknad og inntak finner du hos inntakskontoret.

Utenlandske søkere må sende dokumentasjon på karakterutskrift av førstetermin for avgangsåret til inntakskontoret via e-post inntak@innlandetfylke.no. Inntakskontoret vil veilede i videre søknadsprosess.

Inntak til Snowteam/Tryvis Alpin

Alpinister som ønsker å benytte seg av tilbud Snowteam/Tryvis Alpin må sende egen søknad til Snowteam/Tryvis Alpint. Inntaket til Snowteam/Tryvis Alpin samordnes med alle skigymnas som tilbyr alpint på samme nivå. Dette innebærer felles kjøreregler og inntaksprosess. Dette er offentliggjort på Norges skiforbunds hjemmesider: https://www.skiforbundet.no/alpint/for-aktive-utoevere/skigymnas-og-hogskoler/. Felles søknadsfrist for 2022 er satt til 20. januar. Tilbudsdato er 30. januar, med svarfrist 5. februar.

 

 

Til toppen