Elevskjemaet

Hvert år ved skolestart skal alle elever sende inn et digitalt skjema som kalles Elevskjema. Her bekrefter du at du har lest ordensreglementet, utlånsreglementet og kjenner til personvernerklæringen til Innlandet fylkeskommune.

  • Du logger deg inn i det elektroniske skjemaet via ID-porten – på samme måte som når du søkte og bekreftet skoleplass gjennom vigo.no. Du trenger MinID eller BankID for å logge inn.
  • Skjemaet skal fylles ut og sendes inn av elever på Vg1, Vg2 og Vg3. 
  • Skjemaet arkiveres i din elevmappe i fylkeskommunens sak-/arkivsystem.
  • Til informasjon: Tidligere har både elever og foresatte måttet bekrefte det vi spør om i Elevskjemaet. Nå er det bare eleven som må bekrefte.

Gå til Elevskjemaet