Trysil videregående skole

Trysil videregående skole

Idrettsfag

Idrettsfag


Nyheter

Fagskoleutdanning innen demens og alderspsykiatri

Fagskoleutdanning innen demens og alderspsykiatri

Fagskolen Innlandet planlegger Fagskoleutdanning med oppstart i august 2015, studiested Trysil videregående skole.

SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER

Studiet gir kompetanse som kan benyttes innen helse- og omsorgstjenester som:

  • Hjemmebasert omsorg
  • Bo- og behandlingssenter, sykehjem og andre institusjoner
  • Psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester

Organisering:

  • Utdanningen er et ettårig studium som gjennomføres som deltidsstudium over to år.
  • Undervisning en dag per uke
  • 10 ukers praksis som kan tas på egen arbeidsplass
  • studiet er gratis

Har du spørsmål, ta kontakt med

Astrid Haugstulen Enger, Fylkesdekkende senter for nettundervisning, Trysil videregående skole

Tlf: 62 44 88 22 / 918 43 468. e-post: astrid.h.enger@hedmark.org

Det tas forbehold om igangsetting i påvente av godkjenning fra NOKUT.

LES MER HER

Kurs i «Varme arbeider» 27. april

Kurs i «Varme arbeider» 27. april

Varme arbeider defineres som: bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Sertifikat for varme arbeider kreves av alle som skal jobbe med en eller flere av disse arbeidsmetodene

Faglig innhold: Brannteori, lover og forskrifter, sikkerhetsutstyr, brannverntiltak, opptreden ved brann, slokkemidler, slukkeøvelse.

Avsluttende teoretisk prøve (må være bestått for godkjent kurs).

Kurset er teoretisk med avsluttende prøve og en praktisk slokkeøvelse til slutt.

Kursavgift er kr. 1 900,-  Det inkluderer hele kurset med kursmateriell/lærebok, slokkeøvelse, sertifiseringsavgift m/kort, Kaffe underveis og lunch.

Kurset varer kl.08.00-16.00

Informasjon / påmelding innen 10. april: Trysil videregående skole 62448800

E-post: post.trysil.vgs@hedmark.org.

Gresk intervensjon

Gresk intervensjon

Denne uka har vi besøk av to lærere fra Sapes, Hellas. De skal ta over undervisningen i noen av klassene våre. Welcome to Dimitrios and Ioannis!

Comeniusmøte i Riga, Latvia

Comeniusmøte i Riga, Latvia

Gjengen på tur er Kirsten, Aslan, Lea Emilie, Lajla og Silje. Dagene er fylt opp med aktiviteter. Bildet viser velkomstseremonien på skolen, og elevene våre som presenterer «hjemmeleksa» (stiloppgaver om hvorfor utdannelse er viktig).


Alle artikler