Trysil videregående skole

Trysil videregående skole

Idrettsfag

Idrettsfag


Nyheter

Universitetsturneen besøker Tryvis

Universitetsturneen besøker Tryvis

Torsdag 29.januar kommer Universitetsturnéen til skolen. Formålet med informasjonsmøtet og presentasjonene  etterpå er å gi elevene innsikt i hva som kjennetegner utdanning på dette nivået, om tilbudet etter videregående skole og om hvordan elevene kan søke høyere utdanning i Norge og i utlandet.

Rom- og tidsplan finner du her.

Bitch Boxer

Bitch Boxer

VI ØNSKER ALLE TRYVISELEVER OG ANSATTE VELKOMMEN TIL FORESTILLING I HALLEN ONSDAG 21. JANUAR.

ELEVENE MØTER PÅ KLASSEROMMET 14:20. ANSVARLIG LÆRER FØLGER TIL HALLEN. TA MED STOL. FORESTILLINGEN STARTER KL: 14:30.

Bitch Boxer er en monolog. Den handler om ei jente som trener på å bli så god bokser som mulig. 2012 er det første gangen kvinner kan delta med boksing i OL, OL i London, på jenta sin hjemmebane- og det blir naturlig nok målet. Forestillingen handler om å forsøke å nå det. På veien dit blir vi kjent med faren hennes, treneren hennes, kjæresten hennes- og ikke minst jenta sjøl. En helt vanlig jente med en veldig stor drøm.

Hele artikkelen finner du her!

Velkommen til åpen dag for Idrettsfag langrenn og skiskyting Trysil videregående skole Tirsdag 27.01.

Velkommen til åpen dag for Idrettsfag langrenn og skiskyting Trysil videregående skole Tirsdag 27.01.

Spørsmål og påmelding innen 21.01 til: Bjørn Burås (bjorn.buraas@hedmark.org) Tlf.: 41020237 eller  Jan-Rune Gilde (jan-rune.gilde@hedmark.org) Tlf.: 97971233

 Velkommen til Trysil videregående skole!

Programmet finner du her

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

På oppdrag fra Trysil kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus Øst) en spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer. Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Trysil kommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.    

LES HELE ARTIKKELEN HER


Alle artikler