Trysil videregående skole

Rektors hjørne

Rektor Liv Johanne Næsheim

Biblioteket

Biblioteket

Portalen

Portalen


Nyheter

Privatistweb

privatistweb

Denne nettjenesten gir deg muligheten til å melde deg opp til privatisteksamen via web.

Privatistweb åpner for oppmelding til høsteksamen 1. september.

Tobakksfri skoletid

røk

Skolen og skoletiden ble fra 1. juli i år lovbestemt tobakksfri. Det betyr at elever ikke kan bruke snus og røyk i skoletiden, heller ikke utenfor skolens område.

Tobakksforbudet på skolens inne- og uteområder gjelder både for elever, lærere og andre ansatte på skolene. Besøkende er også omfattet. For elevene gjelder tobakksforbudet i skoletiden, også utenfor skolens område.

Forbudet mot å bruke røyk og snus gjelder i friminutter og på skoleturer, og selvsagt i skoletimer. I det daglige er det rektor som har ansvar for at loven håndheves.

Elevpc-ordningen høsten 2014

PC

Hedmark fylkeskommune har bestemt at alle elever skal benytte en bærbar datamaskin mens de går på en videregående skole. Du kan bruke en bærbar pc som fylkeskommunen har kjøpt inn, eller benytte en datamaskin du har fra før. Mer info her.

Velkommen til nytt skoleår!

IMG_5440a

Skolen starter mandag 18. august.

Alle VG1 elever møter i kantina kl: 09:00.

Alle VG2 og VG3 elever møter i kantina kl: 10:00.

Er det noe du lurer på kan du kontakte oss. Ring 6244 8800 eller mail: trysil.vgs@hedmark.org


Alle artikler