Skolestart på grønt nivå

Alle de videregående skolene i Innlandet starter opp med tilnærmet normal skolehverdag mandag 16. august.

På grønt nivå kan vi gjennomføre skoledagen på tilnærmet normal måte. - Klikk for stort bildePå grønt nivå kan vi gjennomføre skoledagen på tilnærmet normal måte. Mostphotos Når skolene starter opp på grønt nivå etter trafikklysmodellen til Utdanningsdirektoratet, innebærer dette i praksis at skoledagen kan gjennomføres tilnærmet normalt og at elevene ikke må organiseres i kohorter.

Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:

  • Ikke møt på skolen, selv med milde symptomer.
  • Hold avstand der det er mulig, og unngå fysisk kontakt.
  • Ha god håndhygiene.

Testing

For elever på videregående skole kan testing erstatte smittekarantene.

Hvis en person får påvist korona, kan elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene.

Dette gjelder ikke personer som den smittede bor sammen med eller andre voksne nærkontakter. De må fortsatt gå i karantene.

Kommunens ansvar

Det er lokale helsemyndigheter som har ansvaret for å organisere testingen og bestemme hvordan det skal gjennomføres. Kommunene i Innlandet driver med planlegging av dette fram mot skolestart.

De ansatte på skolene skal ikke gjennomføre testing.

Trafikklysmodellen

Trafikklysmodellen til Utdanningsdirektoratet har tre nivåer: grønt, gult og rødt. Modellen beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge.

Til toppen