Invitasjon til utviklingssamtale

Vi ønsker elever og foreldre velkommen til utviklingssamtale!

Ung kvinne i samtale med en rådgiver - Klikk for stort bildeUng kvinne i samtale med en rådgiver Mostphotos Utviklingssamtalen er en samtale mellom kontaktlærer, elev og foresatte. Denne samtalen er en viktig del av oppfølgingen av den enkelte elev. Hensikten er å skape en dialog som kan bidra til å styrke elevens læring og trivsel på skolen.

I forskrift til opplæringsloven, finner dere mer informasjon om foreldresamarbeid i videregående opplæringhttps://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§20-4

Forberedelsesskjema

Vi oppfordrer dere til å gå igjennom vedlagte forberedelsesskjema på forhånd. Dette for å få best mulig utbytte av samtalen.

Tidspunkt for samtalene

Vi tar sikte på å gjennomføre avtalene i slutten av oktober og første halvdel av november. Noter gjerne på svarslippen hvis dere ønsker en samtale før dette.

Svarslipp

Vi ber om at dere fyller ut svarslippen i vedlegget og returner den til skolen innen 7. oktober. Svarslippen kan sendes til skolens e-postadresse: post.trysil.vgs@innlandetfylke.no. Den kan også leveres i skolens resepsjon eller til kontaktlærer.

Utviklingssamtale 20212022 (DOCX, 34 kB)

Til toppen