Informasjonssikkerhetsdag tirsdag 9. februar

Hvordan være gode og opplyste voksne i en digital verden? Safer Internet Day kan gi deg svaret.

Klikk for stort bilde Mostphotos Tirsdag 9. februar arrangeres Safer Internet Day 2021, og dagen markeres med et seminar i regi av NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring).

Seminaret handler om foreldres rolle som digitale støttespillere, grensesettere og medutforskere i kanalene der barn og unge er.

Viktige spørsmål som blir belyst på seminaret

 • Hvordan kan foreldre engasjere seg og skape gode relasjoner med og for sine barn i en digital hverdag?
 • Hva er godt digitalt foreldreskap?
 • Hvordan sette gode grenser?
 • Hvordan ivareta barnets rett til personvern og privatliv?
 • Hva må foreldre vite om det digitale for å være gode støttespillere for barna sine?

Tirsdag 9. februar på Facebook live

Se hele programmet for seminaret på NorSIS´ hjemmesider

Gratis digitalt seminar om godt digitalt foreldreskap på Facebook

Medietilsynet markerer også dagen med gratis seminar

Gratis digitale kurs for skole og hjem – når som helst

Koronasituasjonen har ført til en kraftig økning i bruk av digitale ressurser for barn og unge, både på skolen og privat. 

Det er derfor laget et gratis kurs- og undervisningsopplegg for skole og hjem, som du kan ta når som helst. Dette skoleprosjektet er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, NorSIS og CyberLand. 

Det består av tre tilpassede kurs på nettet:

I tillegg er det utviklet undervisningsopplegg til bruk med elevene, og egne nettvettråd for barn og unge.

Håper på bedre opplæring i informasjonssikkerhet

Britt Karin Rotmo - Klikk for stort bildeBritt Karin Rotmo Jørgen Skaug For fylkeskommunen har det vært viktig å løfte problemstillingen omkring manglende opplæring i informasjonssikkerhet.

– Kursene er bygd opp i korte leksjoner som skal være enkle å gjennomføre. De er laget for å gi elever, foreldre og lærere mer kunnskap og bedre ferdigheter tilpasset sitt utgangspunkt, men hele tiden med eleven i fokus.

– Vi gleder oss til å ta i bruk de mange gode kursene og læringsressursene for å styrke elevenes kompetanse om informasjonssikkerhet. Vi håper andre fylker også vil benytte seg av det tilgjengelige materialet, sier prosjektleder i Innlandet fylkeskommune, Britt Karin Rotmo.

Styrke kompetansen for alle

– Barn tilbringer en større del av livet sitt på nett enn mange voksne, men får dessverre mindre organisert opplæring i nettvett og datasikkerhet. Vi vet at gode digitale ferdigheter hos foreldre, lærere og skoleledere er viktig for å oppnå kunnskap og trygghet hos elever. Derfor får alle disse gruppene nå egne målrettede opplæringstilbud, forteller prosjektleder for NorSIS, Karoline Tømte.

– Dette er et viktig initiativ i arbeidet med bevissthet rundt informasjonssikkerhet, og forhåpentligvis skaper det også interesse for informasjonssikkerhet. Med disse gratiskursene gir vi nå utdanningssektoren et godt verktøy for å øke bevisstheten og kunnskapen hos både barn og voksne, sier prosjektleder for CyberLand, Paul Erik Hattestad.

Sammen kan vi sikre de unges digitale kompetanse

Erfaringer fra NorSIS-tjenesten slettmeg.no viser at mange ungdommer havner i situasjoner som kunne vært forhindret dersom de hadde hatt mer kunnskap om digital sikkerhet.

Innlandet fylkeskommune, CyberLand og NorSIS har gitt ut prosjektrapporten «Digital sikkerhet i skolen». Rapporten viser at skolen må være med på å ruste barna til å mestre egne liv og å forberede dem på fremtiden. Digital kompetanse er en grunnleggende del av dette.

Undersøkelsen «Barn og medier 2020» fra Medietilsynet viser at 90 prosent av norske barn i alderen ni til 18 bruker sosiale medier, og hele 97 prosent har sin egen telefon.

NorSIS-rapporten Ungdom og digital sikkerhetskultur viser et betydelig behov for opplæring. Rapporten avslører også at unge oppfatter en langt lavere risiko knyttet til bruk av internett enn befolkningen generelt.

Ifølge en undersøkelse NorSIS og Medietilsynet fikk utført i 2019, gir én av tre 16–17-åringer andre tilgang til sine passord. Mer enn halvparten i aldersgruppen har heller ikke fått opplæring i bruk av passord på nett.

Kortfakta Cyberland

 • CyberLand er Norges ledende klynge innenfor cyber- og informasjonssikkerhet, som samler partnere innenfor akademia, næringsliv og Cyberforsvaret.
 • Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen og Lillehammer-regionen står bak CyberLand, i samarbeid med blant andre NTNU og Cyberforsvaret.
 • cyberland.no

Kortfakta NorSIS

 • NorSIS er en ideell og uavhengig organisasjon, som har som hovedmål å spre kunnskap som gir en tryggere digital hverdag til små og mellomstore virksomheter, inklusive kommuner, og til befolkningen ellers.
 • Blant de mest kjente gratistjenestene NorSIS har ansvaret for, er rådgivningstjenesten slettmeg.no og nettvett.no.
 • norsis.no
Til toppen