Informasjon til elever og foresatte mandag 23. mars

Da er ny uke i gang. Vi fortsetter med de samme rammene som vi hadde i forrige uke. Det vil si at timeplanen skal følges og alle vil møte sin faglærer fortrinnsvis på Teams i henhold til timeplanen.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er i beredskap. Har du noe du ønsker å ta opp med dem kan de treffes på:

Navn

Telefon

e-post

Marit Sandvik

99079313

marit.sandvik@trysil.kommune.no

Linda Holmseth Eggen

45978572

Linda.holmseth.eggen@trysil.kommune.no

 

Dere kan også komme i kontakt med helsesøster på Snapchat:

Helsesystryvis

Fravær

Utdanningsdirektoratet (Udir) publiserte onsdag 18. mars at ikke noe fravær skulle føres.   Det er i Innlandet fylkeskommune bestemt at alle videregående skoler fortsatt skal føre fravær. Fraværsføringen skal imidlertid ikke telles opp mot 10 % fraværsgrense eller fremgå på vitnemål. Udir har vært tydelig på at skoleeier plikter å sørge for at undervisning blir gitt, selv om undervisningen nå foregår et annet sted enn på skolen. Det er i denne situasjonen behov for å ha oversikt over elevenes tilstedeværelse for å sikre best mulig oppfølging av elevenes læring. Det er viktig å ha denne oversikten for å sikre undervisningen, og ikke minst kunne følge opp de elevene som ikke er til stede. Det bidrar også til å sikre at lærer har et vurderingsgrunnlag, slik også Udir har bedt oss om. 

Ønsker alle lykke til med ny skoleuke!

Til toppen