I år som i fjor, flertallet søker seg til yrkesfag

12 327 ungdommer har søkt videregående skole. 56 prosent har valgt yrkesfag.

Søknadsfristen til videregående opplæring gikk ut 1. mars. Søkertallene til videregående trinn 1 (Vg1) fordeler seg på 44 % til studieforberedende og 56 % til yrkesfaglige utdanningsprogram.

Fjorårets søkertall viste henholdsvis 46 % til studieforberedende og 54 % til yrkesfaglige utdanningsprogram.

Søkere til videregående skole

Restaurant- og matfagelever - Klikk for stort bildeRestaurant- og matfagelever Elin Stokkenes I alt har 12 327 søkere med ungdomsrett søkt videregående opplæring i skole i Innlandet fylkeskommune. Fjorårets tall var 12 355.

Dette er en nedgang på 28 søkere, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Dette er som forventet ut ifra prognosene for elevtall. Det forventes større nedgang i søkertallene i årene som kommer.

Søkere til læreplass

Det er en liten økning i antall søkere til videregående opplæring i bedrift. Antall søkere med ungdomsrett er 1 281 mot 1 214 på samme tidspunkt i 2020.

Søkere med ungdomsrett til Vg1, fordelt på utdanningsprogram:

Utdanningsprogram 2019 2020 2021 Andel søkere 2021
Idrettsfag 460 454 437 9%
Kunst, design og arkitektur 82 88 120 2 %
Musikk, dans og drama 148 161 121 3 %
Medier og kommunikasjon 133 140 121 3 %
Studiespesialisering 1375 1454 1351 28 %
Sum studieforberedende 2198 2297 2150 44 %
Bygg- og anleggsteknikk 359 335 360 7%
Design og håndverk 134 5 0 0 %
Håndverk, design og produktutvikling 0 8 16 0 %
Elektrofag 457 385 365 7%
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 0 78 85 2 %
Helse- og oppvekstfag 884 861 805 16 %
IT og medieproduksjon 0 105 116 2%
Naturbruk 170 189 205 4%
Restaurant- og matfag 163 157 142 3 %
Salg, service og reiseliv 0 139 152 4 %
Service og samferdsel 251 4 0 0 %
Teknikk og industriell produksjon 464 431 510 10 %
Sum yrkesfag 2882 2697 2756 56 %
Total 5080 4994 4906  

Merk: Det innføres en ny nasjonal yrkesfagstruktur fra og med skoleåret 2020-2021. Som det framgår av tabellen, berører dette Vg1-nivået for utdanningsprogrammene Design og håndverk (utgår), Håndverk, design og produktutvikling (ny), Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (ny), Informasjonsteknologi (IT) og medieproduksjon (ny), Salg, service og reiseliv (ny) og Service og samferdsel (utgår).

Søkere til påbygging til generell studiekompetanse

Søkere til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse

Søkere som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen etter 2014 eller senere har rett til 1-årig påbygging til generell studiekompetanse, jf. opplæringsloven § 3-1 11. ledd.

Til dette tilbudet er det 396 søkere i 2021 mot 370 søkere i 2020.

Søkere til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Alle som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 innenfor et yrkesfaglig opplæringsløp, kan søke Vg3 påbygging til generell studiekompetanse..

Til dette tilbudet er det 428 søkere med ungdomsrett i 2021 mot 393 i 2020.

Glad, men bekymret fylkesordfører

- Det er gledelig at det har vært en markant økning i antallet som velger yrkesfag de siste årene. Dette er absolutt en ønsket utvikling, som svarer opp det skrikende behovet for fagarbeidere i næringslivet. Vi har politisk ønsket å bidra til å gjøre yrkesfag til en enda mer attraktiv veg for ungdommene våre, og når det i Innlandet nå bikker over 56 prosent kan det tyde på at vi har lykkes, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

Det er gledelig at det har vært en markant økning i antallet som velger yrkesfag de siste årene. 

Det er imidlertid en nedgang på nesten to hele skoleklasser innen utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfaget, og dette bekymrer Hagen.

- – E-sport er en viktig inkluderingsarena for ungdom, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen. - Klikk for stort bildeUtviklingen innenfor helsefag bekymrer meg. Vi har det siste året håndtert en global pandemi, og vi har alle blitt minnet om den livsviktige jobben helsepersonell gjør hver eneste dag. Likevel ser vi en fallende trend i søkingen. Vi må jobbe enda mer målretta med å rekruttere flere inn i helseyrkene, særlig gutter og menn, for å møte framtidas behov, sier Even Aleksander Hagen.

Årets innsøking gjenspeiler etterspørselen av faglært arbeidskraft

Kompetanse og tannhelsesjef Tore Gregersen bekrefter at antallet søkere til skoleplass er forholdsvis likt med fjoråret.

- Nedgangen i antall søkere på Vg1 er i tråd med utvikling av antall 16–18 åringer i Innlandet. Søkertallene innenfor yrkesfag reflekterer til en viss grad etterspørselen i arbeidsmarkedet etter faglært arbeidskraft. Vi opplever en positiv utvikling av søkertallene innenfor Teknologi og industrifag, mens vi innenfor utdanningsprogrammene Helse og oppvekst, Elektro og datateknologi og Studieforberedende (med unntak av Kunst, design og arkitektur), fortsatt har en nedgang i antallet søkere, sier Tore Gregersen.

Vedlegg

Søkertall 1. mars – videregående skoler i Innlandet (PDF, 122 kB)

Søkertall 1. mars – fordelt på utdanningsprogram på de videregående skolene i Innlandet (PDF, 466 kB)

Kontaktpersoner

Til toppen