Fagfornyelsen, hva er det?

Begrepet fagfornyelsen er kjent for alle som jobber i skolen, men hva med oss andre?

Klikk for stort bildeI 1739  kom " den første forordning om allmueskoler i Norge".

Opp gjennom årene har skolen blitt fornyet og revidert mange ganger, og de begrepene vi kjenner best fra nyere tid er Mønsterplanen, Reform 94, og Kunnskapsløftet 2006.

Fra og med i høst er det altså fagfornyelsen gjennom Kunnskapsløftet 2020 som gjelder for alle trinn fra 1. klasse og ut videregående opplæring.

Hva innebærer fagfornyelsen?

Med fagfornyelsen får vi nettopp en fornyelse av fagene i skolen og fagopplæringa. De fleste av fagene er de samme, men læreplanene forandres og justeres for å gi mer rom for dybdelæring.

Dette er helt på sin plass etter at læreplanene har vært mer eller mindre uforandret siden 2006. Med LK20 (læreplanene som tas i bruk fra 2020) skal læreplanene bli mer relevante for fremtiden i faget og yrket. Dette gjelder både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Hva blir nytt for lærerne?

Lærerne vil ha mer tid til å gå i dybden på stoffet i undervisningen. Dette henger sammen med at det er blitt færre kompetansemål.

På den annen side vil lærerne bli utfordret til mer tverrfaglighet og samarbeid på tvers av fag. Dette gjelder både i undervisningen, og i lærerkollegiet. Den nye overordna delen stiller høye krav til at lærere skal jobbe sammen med å utvikle undervisningsopplegg og forbedre kvaliteten på det de gjør.

Godt forberedt

Kompetanse- og tannhelsesjef - Klikk for stort bildeKompetanse- og tannhelsesjef Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune - Vi har forberedt oss på innføringen av fagfornyelsen over flere år gjennom ledersamlinger og kompetanseutvikling ved våre videregående skoler. I dette arbeidet har vi hatt et godt samarbeid med sentrale tillitsvalgte, skoleledere og elevrepresentanter, forteller Tore Gregersen, kompetanse- og tannhelsesjef i Innlandet fylkeskommune.

- Vi er godt forberedt, og denne høsten vil gi oss svar på hvor gode våre forberedelsene har vært, sier Tore Gregersen.

Hvordan vil elevene merke fagfornyelsen?

Elevene skal merke at de i større grad blir hørt i klasserommene og på verkstedene. Det er store krav i fagfornyelsen til at elevene skal medvirke og få anledning til å påvirke undervisningen.

Elevene skal også merke en tydeligere yrkesretting av fagene. Dette kan virke selvsagt innen de yrkesfaglige programområdene, men elevene skal også merke at undervisningen i norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag er relevant for dem, både som mennesker og med tanke på hva de ønsker å gjøre videre.

- I forberedelsene til fagfornyelsen har vi særlig vektlagt profesjonelle lærende fellesskap. På alle våre videregående skoler har alle lærere arbeidet sammen om ulike moduler i et kompetanseutviklingsprogram. Dette har vært en spennende arbeidsform vi vil videreføre. Fagfornyelsen gir oss unike muligheter til å forbedre og utvikle læringsarbeidet ved skolene våre, forklarer Paal Morken Andersen, enhetsleder skoleutvikling.

Til toppen