Anbefaler munnbind i videregående skole

Munnbind er anbefalt som et smitteverntiltak i enkelte situasjoner når smittenivået er høyt.

Klikk for stort bilde Mostphotos I ny smittevernveileder anbefaler Utdanningsdirektoratet bruk av munnbind i noen situasjoner, når smittenivået er høyt. Dette er for eksempel i fellesarealer og skoleskyssen, der det kan oppstå trengsel. 

2,4 millioner munnbind

Innlandet fylkeskommune har allerede kjøpt inn 2,4 millioner munnbind, som ble levert direkte til skolene 25. og 26. mars.

Munnbindene fylkeskommunen har kjøpt inn, skal vare ut skoleåret. Det er beregnet tre munnbind per elev per dag, og to munnbind per lærer.

- Vi så at dette kanskje kunne komme. Dessuten har det fra før vært anbefalt bruk av munnbind på skolebussene i de områdene som har hatt høyt smittetrykk, sier sikkerhets- og beredskapssjef i Innlandet fylkeskommune Endre Hjelseth. Han legger til at de prøver å være i forkant av situasjonen.

Frivillig bruk

Bruk av munnbind er frivillig, unntatt i de tilfellene der nasjonale helsemyndigheter innfører påbud, eller der kommuner beslutter lokal forskrift med påbud om bruk av munnbind. 

Munnbind er ikke anbefalt å bruke i undervisningssituasjonen. Det er først og fremst i friminuttene og når elevene forflytter seg mellom klasserom og på skolebussen, at det kan være hensiktsmessig å bruke munnbind.

Den oppdaterte veilederen om smittevern inneholder også informasjon om bruk av munnbind

Medisinske munnbind

Munnbindene er engangsmunnbind som har høyeste beskyttelsesgrad, og de er sprutsikre.

- Medisinsk munnbind har høyere beskyttelsesgrad enn tøymunnbind. Vi slipper også problematikken med at elevene må vaske munnbindene og at de glemmer å ta det med, sier Hjelseth som forklaring på at de valgte engangsmunnbind og ikke tøymunnbind.

Han forteller at renholdstjenesten på skolene skal se på hvordan de kan forsterke avfallshåndteringen for å unngå at brukte munnbind forsøpler skoleområdene.

Deles ut i klasserommene

Munnbindene ble levert ut direkte til hver skole torsdag og fredag før påske. De blir delt ut til elevene i klasserommene.

Skolene som ligger i områder med høyt smittetrykk, får utdelt munnbind for bruk på skolebussen.

Oppdatert veileder om smittevern

Den nye smittevernveilederen til Utdanningsdirektoratet gjelder nå kun for videregående skoler, mens den forrige versjonen også gjaldt for ungdomsskolen.

Det er flere endringer i den nye veilederen. Blant annet er det presiseringer om hva som gjelder for gult og rødt nivå, i tillegg til tydeligere råd om nærkontakter.

Oppdatert veileder om smittevern for videregående skole (udir.no)

Video om riktig bruk av munnbind

FHI har laget en video om riktig bruk av munnbind:

Plakat om korrekt bruk av medisinsk munnbind - Klikk for stort bilde

Plakat om korrekt bruk av medisinsk munnbind (PDF, 161 kB)

Plakat om korrekt bruk av tøymunnbind - Klikk for stort bilde

Plakat om korrekt bruk av tøymunnbind (PDF, 162 kB)

Til toppen