Trysil vgs - morgensol

Trysil videregående skole kjører full nettundervisning i alle fag. Informasjon til elever og foreldre/foresatte mandag 16. mars 2020...

Stengt-skilt

Det gjennomføres nettundervisning i perioden Trysil videregående skole er stengt på grunn av koronaviruset.

Stengt-skilt

Innlandet fylkeskommune har i dag bestemt å stenge alle videregående skoler i fylket. Det samme gjelder for ordinær drift ved tannklinikkene.

Folkehelseinstituttets råd om gode vaner som forebygger smitte

Innlandet fylkeskommune skjerper restriksjonene for reiser og setter inn flere tiltak knyttet til koronaviruset.

Sissel Linnes mottar prisen fra Trond Eklund Johansen under møte i Sør-Østerdal Regionråd 13. februar 2020.

Sissel fikk Voksenopplæringsprisen i Hedmark 2019 for sitt arbeid med nettbasert opplæring innen helsefag. 

Praktisk matematikk 2020

Elever i Vg1 arbeider utforskende med geometriske figurer og vertikale arbeidsflater.

iPad til filming og redigering

Skolen har kjøpt inn iPad til filming og iPad for andre undervisningsformål.

Skolen har kjøpt inn VR-utstyr som skal benyttes i undervisningen. Det gir elevene og lærerne mange nye og spennende muligheter.

Til toppen