Studiekompetanse

Vi tilbyr studiekompetansefagene som gir deg generell studiekompetanse; norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie.

Med generell studiekompetanse kan du søke høyere utdanning. Våre kurs er gratis og i kontinuerlig utvikling. Mer informasjon om generell studiekompetanse og 23/5 regelen finner du på Samordna opptak.

Nett og samlinger

Undervisningen foregår via nett og samlinger.

Det er samling på Trysil videregående skole på kveldstid en gang i måneden. På samlingene får du veiledning av faglærerne.

Ellers foregår undervisningen på nett ved hjelp av presentasjoner og videosnutter. Du har kontakt med faglærerne på Teams, e-post og gjennom tilbakemeldingene du får på innleveringsoppgavene.

I alle fag tilbyr vi

Samlinger, oppgaver med løsningsforslag, videoforklaringer, meldingssystem med faglærer, eksamensoppgaver og mye mer.

Veiledning og utstyr

 • Personlig veiledning av dyktige lærere
 • Tett oppfølging på Teams, e-post og OneNote
 • Tilbud om fagsamlinger
 • Karriereveiledning
 • Lån av lærebøker og digitale ressurser
 • Aktuell programvare for alle fag
 • Support og IKT-hjelp underveis
 • Låne-maskin ved PC-havari
 • Office365 

Avluttende prøve og eksamen

 • Alle fag avsluttes med en standpunktprøve. For å kunne gå opp til standpunktprøve må du ha gjennomført og bestått alle innleveringskrav.
 • Faglig fremdrift bestemmer du i samråd med faglærer. Det er mulig å ta alle studiekompetansefagene på ett år, men de fleste bruker to år. Mange velger å ta to fag i halvåret. Det er viktig at du viser fremdrift i de fagene du velger og at du gir beskjed hvis du trenger lenger tid i et fag enn det du har planlagt.
 • Du bestemmer selv når du vil avslutte et fag og melde deg opp til eksamen. Det er eksamen i mai/juni og november/desember.
 • Noen elever kan bli trukket ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen i norsk hovedmål er obligatorisk.
Til toppen