Studiekompetanse

Vi tilbyr de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie. Disse fagene gir deg generell studiekompetanse.

Med generell studiekompetanse kan du søke høyere utdanning. Våre kurs er gratis og i kontinuerlig utvikling. Mer informasjon om generell studiekompetanse og 23/5 regelen finner du på Samordna opptak.

Påmelding

Kursene retter seg om deg som er 25 år eller eldre og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Du søker på Vigo. Klikk på Søknad for voksne/realkompetanse.

Påmelding i vigo.no

Nett og samlinger

Undervisningen foregår via nett og samlinger.

Det er samling på Trysil videregående skole på kveldstid en gang i måneden. På samlingene får du veiledning av faglærerne.

Ellers foregår undervisningen på nett ved hjelp av presentasjoner og videosnutter. Du har kontakt med faglærerne på Teams, e-post og gjennom tilbakemeldingene du får på innleveringsoppgavene.

I alle fag tilbyr vi

Samlinger, oppgaver med løsningsforslag, videoforklaringer, meldingssystem med faglærer, eksamensoppgaver og mye mer.

Veiledning og utstyr

 • Personlig veiledning av dyktige lærere
 • Tett oppfølging på Teams, e-post og OneNote
 • Tilbud om fagsamlinger
 • Karriereveiledning
 • Lån av lærebøker og digitale ressurser
 • Aktuell programvare for alle fag
 • Support og IKT-hjelp underveis
 • Låne-maskin ved PC-havari
 • Office365 

Avluttende prøve og eksamen

 • Alle fag avsluttes med en standpunktprøve. For å kunne gå opp til standpunktprøve må du ha gjennomført og bestått alle innleveringskrav.
 • Faglig fremdrift bestemmer du i samråd med faglærer. Det er mulig å ta alle studiekompetansefagene på ett år, men de fleste bruker to år. Mange velger å ta to fag i halvåret. Det er viktig at du viser fremdrift i de fagene du velger og at du gir beskjed hvis du trenger lenger tid i et fag enn det du har planlagt.
 • Du bestemmer selv når du vil avslutte et fag og melde deg opp til eksamen. Det er eksamen i mai/juni og november/desember.
 • Noen elever kan bli trukket ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen i norsk hovedmål er obligatorisk.

E-post til Fylkesdekkende senter for nettundervisning

Er det noe du lurer på, ta kontakt med oss på E-post

Til toppen