Velkommen som elev ved Trysil videregående skole!

Vi er glade for at akkurat du er elev ved skolen vår! 

Trysil vgs - Klikk for stort bilde Trysil vgs

Opplevelser og framtid

Gjennom attraktive og lærerike opplevelser, både på og utenfor skolen, ønsker vi å skape en meningsfull skolehverdag og framtid for den enkelte elev. Vi skal opp og fram - sammen! 

Vi har en godt kvalifisert lærerstab som er flinke til å se hver enkelt elev. Du vil også møte rådgiver renholdere og driftspersonale, bibliotekarer, kontorpersonale, skoleledere og en rekke andre som er her for å støtte deg i din læringsprosess. Vi jobber alle for at du skal få godt utbytte av utdanningen din, utvikle deg og nå dine mål!  

Attraktiv skole

Skolen har gode lokaler, fine utearealer og flotte muligheter i nærområdet rundt skolen. Vi bruker lokalmiljø vårt som læringsarena i alle utdanningsprogrammene. Skolen samarbeider derfor med næringsliv, frivillige organisasjoner og kommunen.

Med flotte anlegg for både ski og sykkel har vi et nærområde som er perfekt tilrettelagt for at idrettsfagelever kan utvikle seg til å nå sine mål. Skolen er så attraktiv at elever fra andre steder søker seg hit og flere av våre idrettsfagselever kommer fra andre fylker.  

Best i Innlandet på gjennomføring

Trysil videregående skole er stadig i utvikling. Vi jobber for å bli best i Innlandet på gjennomføring. Vi har som mål at alle elevene våre skal fullføre og bestå utdanningen, gjennom målrettet og tett oppfølging av den enkelte elev. Vi jobber kontinuerlig for at elevene skal ha lavt fravær, være aktive deltakere i undervisningen og oppnå gode resultater. Ved Trysil videregående skole heier vi på hverandre og vi hjelper hverandre fram! 

Med dette ønsker jeg deg en god og meningsfull hverdag som elev ved Trysil videregående skole! 

Med vennlig hilsen 

Kristin Stevik 

rektor 

Til toppen