Skolebevis

Skolen tar bilde av alle nye elever til skolebeviset. Når skolebeviset er klart, henter du det i ekspedisjonen i 2. etasje i A-fløya.

Bilde av alle nye elever

Litt etter oppstart av skoleåret, får nye elever beskjed om tidspunkt for når de blir tatt bilde av.

Portrettbildet blir brukt til skolebeviset, og som hjelp for at lærerne skal kjenne igjen elevene sine. Det blir kun tatt bilde av nye elever.

Skolebeviset henter du i ekspedisjonen

Når alle bildene er tatt, ordner skolen skolebevis til de nye elevene. Skolebeviset ditt henter du i ekspedisjon i 2. etasje i A-fløya.

Nytt klistremerke hvert skoleår

Har du skolebevis fra tidligere, skal du ved nytt skoleår komme innom ekspedisjonen for å få nytt klistremerke på ditt gamle skolebevis. 

Til toppen