Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke om lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Lånekassen avgjør om du er gyldig søker. 

Les mer om lån og stipend på Lånekassens nettsider.

Utstyrsstipend

Utstyrsstipend skal bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet innen fristene 15. mars og 15. november. Utstyrsstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener. 

Utstyrsstipend etter programområde

Utstyrsstipendet blir tildelt etter programområde (i stedet for etter utdanningsområde, slik det tidligere var).  Hvor mye utstyrsstipend du får, avhenger derfor av hvilket programområde du tar.

Beløpene for utstyrsstipend for skoleåret 2022/2023 er:

  • 1118 kroner
  • 1681 kroner
  • 2710 kroner
  • 4603 kroner

Sjekk hvor mye du får i stipend

Søknadsfrist for utstyrsstipend

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret
Til toppen