Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke om lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Lånekassen avgjør om du er gyldig søker. 

Les mer om lån og stipend på Lånekassens nettsider.

Utstyrsstipend

Utstyrsstipendet blir tildelt etter programområde.  Hvor mye utstyrsstipend du får, avhenger derfor av hvilket programområde du tar. 

Utstyrsstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener. Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. 

Sjekk hvor mye du får i stipend

Søknadsfrist for utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet innen fristene.

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret