Elevråd skoleåret 2019-2020

Elevrådet består av en elevrepresentant fra ulike klasser. Elevrådsstyret er valgt ut fra disse representantene.

Elevråd

Elevråd
Klasse Tillitsvalgt Varatillitsvalgt
1STA Sopaluck Pimpamote Hanna Hagevik Bakke
2STA/2IFA - 2STI Madeleine L. Aas/Asgeir H. Snerten Karine Asperud
3STA/3IFA - 3STI Maja Øvergård Sofie Bjørnberg
1IFA Stian Måseide Sørli Carl Mathias Frydenlund-Larsson
1HOA Jenny Ås Andrea Ensrud
2BAA+2HAA - 2BAHA Mariyan D. Georgiev Emil Standal Clementz
1BAA Sander Bekken Kruse Oda Trønnes Hagebakken
2BTA Espen Andersen Bjørnar Hagen

 

Elevrådsstyret

Elevrådsstyret
Funksjon Navn og klasse
Elevrådsleder Asgeir Holmseth Snerten 2STI
Nestleder Sofie Bjørnberg 3STI
Sekretær Jenny Ås 1HOA
Medlem Espen Andersen 2BTA
Medlem Maja Øvergård 3STI
Vara Hanna Hagevik Bakke 1STA
Vara Madeleine Lyseggen Aas 2STI

Skoleutvalget

Elevrådsleder og nestleder er representanter.

Skoleutvalget
Funksjon Navn og klasse
Representant Asgeir Holmseth Snerten 2STI
Representant Sofie Bjørnberg 3STI
Vara Jenny Ås 1HOA
Vara Espen Andersen 2BTA
Vara Maja Øvergård 3STI

 

Til toppen