Smitteverntiltak på utflukter og overnattingsturer

Utflukter og overnattingsturer er risikovurdert og planlagt med tanke på korona-situasjonen.

Smitteverntiltakene er basert på Veileder om smittevern for videregående skole og Smittevern for idrett.

Kun nødvendige turer

Primært skal utflukter og overnattingsturer kun gjennomføres der det er nødvendig for å følge læreplanen.

Smitteverntiltak

Lærerne skal gå gjennom smitteverntiltakene med elevene på forhånd:

 • Ingen som er syke eller som har symptomer på luftveisinfeksjon skal delta på tur.
 • Avstandskravet på minimum 1 meter gjelder. Elevene bør deles inn i mindre grupper for lettere å unngå nærkontakt, og disse gruppene bør beholdes under hele turen.
 • Alle skal praktisere god hånd- og hostehygiene. Håndvask med varmt vann og såpe er det beste, men hånddesinfeksjon skal brukes hvis håndvask ikke er mulig. Unngå unødvendig berøring i ansiktet.
 • Skolen sørger for at alle har egen såpe og håndsprit. Det samme gjelder personlig førstehjelpsutstyr.
 • Ved overnatting bør utendørs overnatting vurderes. Hvis det er overnatting i telt eller lavvo, skal prinsippet om maksimalt 50 % utnyttelse følges for å overholde avstandskravet.
 • Aktiviteter som utfordrer avstandskravet skal unngås.
 • Det skal være rutiner for oppfølging av personer som blir syke eller får symptomer på sykdom underveis. De(n) syke bør reise hjem med en gang. Hvis det ikke er mulig, må den syke isoleres, for eksempel i et eget telt eller på et eget rom. De ansvarlige for turen skal sørge for å ha med ekstra telt og munnbind på turen.
 • Foreldre/foresatte kan bli bedt om å hente syke elever.
 • Elever skal ikke dele mat, og de skal heller ikke bytte/låne personlig utstyr av hverandre.
 • Eventuell matlaging bør skje individuelt så langt som mulig, og alt utstyr skal rengjøres med kokende vann og antibakterielt oppvaskmiddel etter bruk.
 • Overflater som berøres av flere, og utstyr som brukes av flere, skal jevnlig bli rengjort og desinfisert.
 • Ved transport bør deltakerne sitte én og én og overholde avstandskravet.
Til toppen