Utdannings- og yrkesrådgiver

Karriereveiledere (utdannings- og yrkesrådgiver) skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg. 

Du finner karriereveiledere i 2. etasje, B-fløy, rom B228 og B229.

Kontakt karriereveileder for idrettsfag og studiespesialisering

 • Rådgiver Tea Roen har kontor i 2. etasje, B-fløy, rom B228.
 • Telefon: 62 44 88 25
 • E-post: tea.roen@hedmark.org
 • Kontortider: mandag til torsdag 08:30 - 16:00, fredag 08:30 - 14:00 (kun etter avtale)

Kontakt karriereveileder for yrkesfagene

 • Rådgiver Tove Hemstad Holt har kontor i 2. etasje, B-fløy, rom B229.
 • Telefon: 62 44 88 27
 • E-post: tove.hemstad.holt@hedmark.org
 • Kontortider: mandag til fredag 08:00 - 16:00

Karriereveileders oppgaver

 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
Til toppen