Sosialpedagogisk rådgiver

Sosialpedagogisk rådgiver skal medvirke til at du som elev finner deg til rette i videregående opplæring.

Du finner rådgivere i 2. etasje, B-fløy, rom B228 og B229.

Kontakt sosialpedagogisk rådgiver for idrettsfag og studiespesialisering

 • Rådgiver Tea Roen har kontor i 2. etasje, B-fløy, rom B228.
 • Telefon: 62 44 88 25
 • E-post: tearoe@innlandetfylke.no
 • Kontortider: mandag til torsdag 08:30 - 16:00, fredag 08:30 - 14:00 (kun etter avtale)

Kontakt sosialpedagogisk rådgiver for yrkesfagene

 • Rådgiver Tove Hemstad Holt har kontor i 2. etasje, B-fløy, rom B229.
 • Telefon: 62 44 88 27
 • E-post: tovhol@innlandetfylke.no
 • Kontortider: mandag til fredag 08:00 - 16:00

 

Vi hjelper deg

Sosialpedagogisk rådgiver skal også hjelpe deg med eventuelle personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha betydning for opplæringen og for trivselen din på skolen.

Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Venner 
 • Familie
 • Klassekamerater
 • Lærere
 • Skilsmisseproblematikk
 • Seksualitet
 • Ensomhet
 • Sorg

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

Til toppen