Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging.

Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe skoler med å legge til rette for elever med særskilte behov.

Alle som har tilknytning til videregående opplæring – elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere, faglige ledere – kan ta kontakt med og søke hjelp og veiledning hos PP-tjenesten.

Rådgiverne i PP-tjenesten har taushetsplikt. Det betyr at ingenting av det som blir sagt vil bli sagt videre uten at det gis tillatelse til det. Hvis du ønsker det kan vi samarbeide med familien din, skolen eller andre instanser, f.eks. helse- og sosialetaten, NAV-kontoret og oppfølgingstjenesten.

PP-tjenesten foretar den sakkyndige vurderingen dersom du ber om spesialundervisning. Hvis du har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener, kan PP-tjenesten være med å veilede skolene og utarbeide nødvendig dokumentasjon. 

Rådgivningstjenesten ved de videregående skolene hjelper deg med å komme i kontakt med PP-tjenesten i fylket ditt.

Tjenesten er gratis for elevene.

Til toppen