Oppfølgingstjenesten (OT)

Er du uten jobb eller skoleplass? Oppfølgingstjenesten hjelper deg.

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

OT-koordinator for Innlandet (Trysil og Engerdal) heter Dan Wiggo Bovollen. Han har kontor i 2. etasje, B-fløy, rom B207.

Kontortider

Mandager 08:00 - 16:00 og etter avtale

Kontakt

Telefon: 48 02 61 70

E-post

E-post: danbov@innlandetfylke.no

Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg hvis du

• ikke har søkt videregående opplæring

• ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass

• har avbrutt opplæringen før den er ferdig

• ikke er i arbeid

• har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

Tjenester

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.